Moto Gp車手頻熱身

(澳門日報) 2017年03月20日 11:12
Moto Gp車手頻熱身
馬基斯為新季備戰
Moto Gp車手頻熱身
轉投杜卡迪的羅倫素測試新車
Moto Gp車手頻熱身
羅斯在季前的多哈測試中失控
Moto Gp車手頻熱身
羅斯人仰馬翻
Moto Gp車手頻熱身
伊斯柏加奴自炒

    Moto Gp車手頻熱身

    Moto Gp電單車三月中亮相卡塔爾賽道試跑,意大利杜域施素駕杜卡迪戰車造出一分五十四秒八一最快圈速,西班牙車手雲拿利斯以一分五十五秒一七成為第二最快,英國古卓奴一分五十五秒四二第三,捷克車手亞伯汗第四,羅倫素駕杜卡迪造出一分五十五秒六一第五,英國富力加第六,羅斯以一分五十五秒六七第七,栢杜沙第八,施高、伊安恩分別排第九及第十位。

    第二日練習,羅斯隊友雲拿利斯以一分五十四秒四五成為全場最快車手,羅斯不甘示弱,以一分五十四秒七三排第二,科力嘉第三,古卓奴第四,艾歷伊斯栢加奴第五,馬基斯一分五十五秒一九第六,巴迪斯達第七位,羅倫素排第八,英國史葛雲迪、法國施高分別排第九及第十位。

    阿  奇

馬上成為Qoos的Fans

【去論壇發表評論】